उत्पादन ब्यानर

पेपर फ्ल्याट पंच क्यारियर टेप

 • पेपर फ्ल्याट पंच क्यारियर टेप

  पेपर फ्ल्याट पंच क्यारियर टेप

  • सेतो कागज सामग्री बनेको
  • केवल दुई प्रकारको मोटाईमा उपलब्ध छ: 0.60mm 3,200m प्रति रोल, 0.95mm 2,100m प्रति रोल
  • स्प्रोकेट प्वालहरूसँग मात्र 8mm चौडाइ उपलब्ध छ
  • सबै पिक एण्ड प्लेस फिडरहरूमा उपयुक्त