उत्पादन ब्यानर

रेडियल नेतृत्व अवयवहरूको लागि ताप टेप

 • रेडियल नेतृत्व कम्पोनेन्ट SHPT63A को लागि तातो टेप

  रेडियल नेतृत्व कम्पोनेन्ट SHPT63A को लागि तातो टेप

  • रेडियल नेतृत्व कम्पोनेन्टहरूको लागि अनुकूल
  • उत्पादन कोड: SHPT63A हीट टेप
  • अनुप्रयोगहरू: क्यापेसिटरहरू, प्रतिरोधकहरू, थर्मिस्टर्सहरू, LEDs, र ट्रान्जिस्टरहरू (TO92 र TO220 प्याकेजहरू) सहित विभिन्न इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू।
  • सबै कम्पोनेन्टहरूले ट्यापिङका लागि EIA 468 मापदण्डहरू पालना गर्छन्